Coerver Focisuli Sportról bővebben
Várkert 1. ZENEISKOLA - ESTI GIMNÁZIUM - KÉPZŐMŰVÉSZETI ISKOLA
Kirándulások, táborok Bővebben
Művészeti Iskola - Zeneiskola Bővebben

Szülői értekezlet a leendő elsősök szüleinek

A nagycsoportos óvodások szülei örömteli, de nagy felelősséggel járó döntés előtt állnak. Gyermekük felcseperedett, hamarosan iskolások lesznek. Az iskolaválasztás nagy dilemmát jelent minden szülő számára. A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI 2018. január 29-én tájékoztató szülői értekezlet keretében mutatkozott be a tanköteles tanulók szülei számára. A megjelenteket Hóborné Nemes Márta köszöntötte.  Ferenczi Gábor polgármester kiemelte, mennyire fontosnak tartja, hogy a devecseriek helyben járassák iskolába gyermeküket, hisz a gyermek érdeke ezt kívánja. Véleménye szerint a helyi általános iskola minden tekintetben alkalmas arra, hogy az óvodában folyó magas szakmai munka folytatása legyen. Mayer Gábor az általános iskola vezetője prezentációban mutatta be a szülőknek az iskola infrastruktúráját, a közelmúltban zajlott fejlesztéseket, kitért az első osztályban alkalmazott Meixner-féle olvasástanítási módszer sikerességére, a tanórán kívüli tevékenységek sokszínűségére és előnyére. Kiemelte a zeneiskolában folyó magas színvonalú oktató-nevelő munkát is. Beszámolójában elmondta, hogy az iskola jó kapcsolatot ápol a civil szervezetekkel, hatóságokkal is. Az intézményvezető úgy véli, hogy a szülő az óvodáskor végén nem iskolát, hanem tanító nénit választ. Ihászné Szabó Katalin a zeneiskola vezetője ismertetőjében felhívta a figyelmet a zene jótékony hatására, majd ismertette a zeneiskola adta lehetőségeket. Nyárs Hajnalka az alsó tagozat intézményvezető helyettese bemutatta a jól bevált iskola-előkészítő „Bocsoda programot”, a Meixner olvasástanítási módszer előnyeit, ismertette a következő tanévre vonatkozó elképzeléseket. Elmondta, hogy két első osztály indítását tervezik a jövőben. Az emelt óraszámú képzésben az ének-zene tantárgy kapja a főszerepet, a normál óraszámú programmal induló osztály sportosztály lesz. Kiemelte, hogy az iskolában elhivatott pedagógusok várják a leendő Gárdonyisokat, hogy kiváló emberek foglalkoznak (gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus, pedagógiai asszisztensek) a tanulásban akadályozott gyermekekkel, hogy a jövőben, az iskolában is működni fognak az óvodában már megismert tehetségműhelyek. Az iskola bemutatását követően a jelenlévők megismerkedhettek a leendő elsős tanító nénikkel. Heszné Soós Krisztina-Orosz Éva, Budai Viola-Kovács Krisztina röviden bemutatkoztak a leendő első osztályosok szüleinek. Elmondták, hogy fontos a tudás megszerzése, de a legfontosabb, hogy a gyermek jól érezze magát. A tartalmas értekezlet után a szülőknek lehetősége nyílt a vezetőkkel, tanítókkal, egymással, a megfogalmazódott gondolatok megosztására, eszmecserére.