Coerver Focisuli Sportról bővebben
Várkert 1. ZENEISKOLA - ESTI GIMNÁZIUM - KÉPZŐMŰVÉSZETI ISKOLA
Kirándulások, táborok Bővebben
Művészeti Iskola - Zeneiskola Bővebben

Szülői értekezlet a leendő elsősök szülei számára

Az iskolába készülő gyermekek szülei számára hamarosan elérkezik a pillanat, amikor meghozzák azt a fontos döntést, amely éveken keresztül meghatározza majd a család mindennapjait. Az iskolaválasztás minden család életében az egyik legfontosabb esemény, hiszen gyermekük életének egyik legfontosabb kérdésében nekik kell dönteni, és nyilván mindenki a legjobbat szeretné csemetéjének. Számos kérdés fogalmazódik meg bennük, igényt éreznek a tájékoztatásra, hogy egy általuk kialakított kép birtokában felelősségteljesen dönthessenek. A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI 2020. február 27-én tájékoztató szülői értekezlet keretében mutatkozott be a tanköteles tanulók szülei számára. A megjelenteket Lennerné Pál Szilvia intézményvezető köszöntötte. Mayer Gábor, az általános iskola vezetője prezentációt tartott, amelynek köszönhetően az iskola iránt érdeklődők rálátást nyerhettek az intézmény egészére, a közelmúltban lezajlott, valamint a jövőben várható fejlesztések színtereire, a jelenleg futó projektek keretében megvalósuló digitális fejlesztések nyújtotta lehetőségekre. Említette az első osztályban alkalmazott Meixner-féle olvasástanítási módszer előnyeit, sikerességét, a tanórán kívüli tevékenységek sorát, az iskola által nyújtott egyéb lehetőségeket, valamint az iskola ebben a tanévben eredményesen szereplő tanulóit és felkészítő tanárait. Kiemelte a zeneiskolában folyó magas színvonalú oktató-nevelő munkát is. Beszámolójában elmondta, hogy az iskola jó kapcsolatot ápol a civil szervezetekkel, hatóságokkal is. Az intézményvezető úgy véli, hogy a szülő az óvodáskor végén nem iskolát, hanem tanító nénit választ. Nyárs Hajnalka az alsó tagozat intézményvezető helyettese közölte, hogy a felettébb fontos, ugyanakkor nehéz döntés meghozatalában a jól bevált és már zajló iskola-előkészítő „Bocsoda program” nyújt segítséget a leendő első osztályosok szülei számára. A program által - különböző foglalkozások keretében, ahova szüleik kíséretében érkezhetnek a kicsik - többször nyílik alkalma a nagycsoportosoknak találkozni a leendő tanítókkal. Elmondta, hogy tapasztalataik alapján a játékos tevékenységeket rejtő Meixner olvasástanítási módszer az, mely leginkább segíti a kudarcmentes tanulást. Ismertette az egésznapos foglalkoztatási forma rendjét, majd bemutatta az alsó tagozaton jelenleg megvalósuló szabadidős tevékenységeket, szakköröket. Szólt arról, hogy, terveik szerint a 2020/2021-es tanévben két első osztály kerül indításra. Az egyik osztályban a zenei képzés kapja a főszerepet, kiegészülve azzal, hogy az osztályba jelentkezők megkapják egyúttal a zeneiskolai képzést is. A másik osztály normál óraszámú programmal induló osztály lesz. Az intézményvezető helyettes szerint a szülők döntését sok tényező befolyásolja, szülőként mégis úgy véli, az elsődleges szempont a tanító személye mellett a befogadó, elfogadó, vidám és családias légkör választása, mert ezek jó alapok az induláshoz. A jövőbeni tervek elhangzása után Ihászné Szabó Katalin intézményegység vezető részletesen ismertette a devecseri zeneiskolában zajló munkát. Kitért a zene jótékony, nevelő hatására, a zeneiskola sikereire, majd ismertette a leendő zenei osztályban megvalósuló képzés felépítését. Ezután a leendő elsős tanító néni, Lenner Éva mondta el gondolatait. A szülők és gyerekek már több alkalommal is találkozhattak vele a foglalkozások során, de most is feltehették felmerült kérdéseiket.   A tartalmas értekezlet után a szülőknek lehetősége nyílt a megfogalmazódott gondolatok megosztására, eszmecserére. Köszönjük szépen mindenkinek, aki megtisztelt minket jelenlétével! Köszönjük szépen Vas-Kovács Sándorné munkáját, aki a Bocsoda programot koordinálja!

Szülői értekezlet